donderdag 9 februari 2017

Wel naar een beurs of niet naar een beurs

Moeten we ons bedrijf presenteren op een vakbeurs of niet?
Die fundamentele vraag is meestal allang beantwoord  als ik in beeld kom. In veel gevallen staan de beursdata al keurig in de agenda. Vaak weet men al precies waar de stand komt te staan en hoe groot die stand moet zijn in vierkante meters. En in negen van de tien gevallen is er ook al een budget vastgesteld.

Laatst sprak ik een bedrijf waar die fundamentele vraag nog niet was beantwoord. Men was zich nog aan het beraden hoe en wat. Waarom wel. Waarom niet. Men vroeg mij letterlijk om goede raad. Daar word ik blij van. Kan ik en mag ik al mijn kennis in stelling brengen om een eerlijk en objectief advies te geven. Ook als het advies is: niet doen. Kies bij ‘nee’ voor een andere vorm van marketing.

In dit geval ging het om een logistiek bedrijf dat groot is geworden in gekoeld transport die mogelijkheden ziet in de internet markt van maaltijd verzorging. De WebwinkelVakdagen leek het optimale platform om hun mogelijkheden aan te bieden in dit snelgroeiende nieuwe marktsegment

Voor een succesvolle deelname aan een (vak) beurs moeten op tal van vragen een helder en eenduidig antwoord worden gegeven. Ik noem er een aantal:

- Waarom wilt u naar de beurs gaan?
- Wat zijn uw verwachtingen?
- Wat zijn uw doelstellingen?
- Wie zijn uw potentiele klanten
- Hoeveel potentiele klanten zijn er?
- Komen die potentiele klanten  wel naar de beurs?

Ik raad mijn opdrachtgevers ook altijd aan om bij de beursorganisatie de bezoekersprofielen op te vragen en de tendens van de beurs te blijven volgen. Een ander aspect dat het succes van een beursdeelname bepaalt is de visitors marketing;

- Wat doet de beursorganisator om bezoekers te trekken?
- Is er naast media reclame ook een symposium programma?
- Wat zijn de onderwerpen?
- Wie zijn de sprekers?
- Zijn dat onderwerpen waar uw potentiele klanten op af komen?

Ook op deze vragen moet een duidelijk antwoord komen. Na zorgvuldige afweging werd op basis van mijn advies besloten om ‘ja’ tegen beursdeelname te zeggen.

Iedereen blij.

Over vierkante meters en budget een volgende keer meer.

maandag 2 januari 2017

‘To be, or not to be’ part of the exhibition.

Should we promote our company at a trade exhibition or not?
This fundamental question has usually been answered by the time I come into the picture. In many cases the dates of the exhibition have been noted in the diary. Often the position of the stand is known and how big the stand should be in square meters. More often than not the budget too has already been determined.

Recently I was approached by a company where the fundamental question had not yet been answered. They were still deliberating the ‘how’ and ‘what’. Why they should take part, ‘yes’ or ‘no’. They asked me for advice which makes me very happy. I can use my know-how and expertise to give an honest and objective answer. Even if the answer is negative, as in ‘don’t’. Maybe a different channel of marketing would be advisable.

In this particular case, it concerned a logistics company which had substantially grown in the refrigerated transport section, who foresee opportunities on the internet in the field of catering. “WebwinkelVakdagen” seemed to be the best platform to present their possibilities in this fast-growing new marketing sector.

To ensure success in participating in a (trade)exhibition, a number of issues have to be addressed and be clearly answered.

 • Why do you wish to go to the exhibition?
 • What are your expectations?
 • What do you hope to achieve?
 • Who are your potential clients?
 • How many potential clients are there?
 • Are these potential clients coming to the exhibition?


I always advise my clients to acquire information from the exhibition organisation about visitor profiles and to continue to follow the trend of the exhibition. Another very important aspect to consider for success in participation in the exhibition is determined by the visitor marketing;

 • What does the exhibition organisation do to attract visitors?
 • Besides media marketing, is there a seminar program?
 • What are subjects presented?
 • Who are the speakers?
 • Are the subjects of interest to your potential clients?

It is of utmost importance that these questions are answered. After careful
consideration, a ‘yes’ was decided on taking part in the exhibition, based on my
advice.

Everybody happy.

More next time on square meters and the budget.